Disclaimer


Deze website is van Entree Haarlem B.V. te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 69996318.

 

Wanneer geldt deze disclaimer?

De disclaimer geldt als u de website (het domein) https://spaarnepoorthaarlem.nl/ bezoekt of een van de subdomeinen hiervan.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Entree Haarlem B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Entree Haarlem B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Entree Haarlem B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Entree Haarlem B.V.

 

Websites van anderen

Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

 

Nederland

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Op deze website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Wij mogen de inhoud en regels van deze disclaimer op ieder moment zonder aankondiging aanpassen.